5 NORM ETYCZNYCH KLUCZOWYCH W PRACY REJESTRATORKI MEDYCZNEJ

By 15 października 2017BLOG

Etyka zawodowa jest niezwykle ważna w pracy rejestratorki medycznej. W uproszczeniu mówi nam, jak powinnyśmy się zachowywać wobec pacjentów, lekarzy i innych pracowników służby zdrowia. Wiele norm wykonujemy odruchowo, nie zastanawiając się nad nimi, jednak warto je sobie w pewien sposób uporządkować.

Poniżej przedstawię Wam 5 norm etycznych, którymi powinna kierować się rejestratorka medyczna.

 

Respektuj Prawa Pacjenta

Prawda jest taka, że wielu pacjentów nie zna swoich praw i w większości przypadków nie będzie się na nie powoływać. Nie zwalnia Cię to jednak z obowiązku ich znajomości i przestrzegania. Część z praw pacjenta nie będzie Cię dotyczyć np. prawo do informacji dotyczy relacji lekarz-pacjent; ale pozostałe dotyczą Cię w bardzo dużym stopniu jak np. prawo do dokumentacji medycznej, w tym jej udostępniania pacjentom.

 

Dbaj o dobro pacjenta

Na dobro pacjenta ma wpływ przede wszystkim lekarz, jednak rola rejestratorki medycznej też jest istotna. Odpowiednie przygotowanie gabinetu, dbanie o higienę, przestrzeganie procedur czy troska o dokumentację medyczną ma pośredni wpływ na zdrowie pacjenta i jego dobro.

 

Sprawiedliwie traktuj pacjentów

Bez względu na Twoje osobiste przekonania traktuj pacjentów sprawiedliwie. Nie dyskryminuj kogokolwiek ze względu na wiek, płeć, pochodzenie czy kolor skóry. Niedopuszczalne jest, by którykolwiek pacjent w placówce medycznej poczuł się gorzej od innych. Pamiętaj, że jesteś najczęściej pierwszą osobą z którą spotyka się pacjent, nie zepsuj więc pierwszego wrażenia!

 

Zachowaj poufność

 Jeżeli zdarzy się tak, że pacjent przekaże Ci informacje o stanie swojego zdrowia (a tak się czasem zdarza podczas rozmów z pacjentami w poczekalni), to nie ujawniaj i nie przekazuj ich nikomu. Pamiętaj, że pacjent przekazuje Ci pewne informacje w zaufaniu, a zniszczenie tego zaufania może doprowadzić do utraty wiarygodności.

 

Bierz odpowiedzialność za podjęte działania

Dokładnie i sumiennie wykonuj powierzone Ci zadania i bierz odpowiedzialność za swoje błędy. Musisz mieć świadomość, że każda czynność wykonywana w placówce medycznej ma wpływ na zdrowie i dobro pacjentów. 

Podsumowując, dbanie o etykę w pracy rejestratorki medycznej ma znaczny wpływ na to, w jaki sposób postrzegają ją pacjenci i personel medyczny. Pamiętaj, że Twoje zachowanie kreuje w oczach pacjenta obraz całej placówki medycznej. Obraz ten może okazać się piękny i idylliczny lub brzydki i niedopracowany, wszystko zależy od Ciebie.

Dodaj komentarz