MOJE LEKCJE Z II OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU „MENEDŻER W SŁUŻBIE ZDROWIU” (ŁÓDŹ, 3.03.2022)

By 13 marca 2022BLOG

MOJE LEKCJE Z II OGÓLNOPOLSKIEGO KONGRESU „MENEDŻER W SŁUŻBIE ZDROWIU” (ŁÓDŹ, 3.03.2022)

Ostatnio uczestniczyłam razem z moją partnerką biznesową Aleksandrą Laskowską w II Ogólnopolskim Kongresie „Menedżer w Służbie Zdrowiu” organizowanym przez Mazowieckie Centrum Biznesowe. Z wykładów wyciągnęłam kilka cennych lekcji, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Zapraszam do lektury.

Jak wspierać rozwój marketingu szeptanego w placówce medycznej?

Marketing szeptany jest świetnym o bez kosztowym sposobem na pozyskiwanie nowych pacjentów w placówce medycznej. W jaki sposób wspierać marketing szeptany w swojej placówce medycznej?

Rejestratorka po wyjściu pacjenta z gabinetu może zapytać: „Jak przebiegła wizyta u lekarza?”, „Czy wszystko poszło dobrze?”. Jeżeli pacjent odpowiada, że wszystko poszło po jego myśli i jest zadowolony z wizyty, to rejestratorka może powiedzieć: „Zna Pani kogoś, komu też moglibyśmy pomóc?”, „Czy może nas Pan/i zarekomendować?”.

Po pierwsze, pacjent zacznie się zastanawiać czy faktycznie zna kogoś, komu mógłby polecić naszą placówkę. Po drugie, będzie wiedział, że może naszą placówkę polecać znajomym.

Jeżeli pacjent nie jest zadowolony z wizyty lub widać, że coś nie do końca mu odpowiada, to rejestratorka może zapytać: „Czy jest coś co moglibyśmy poprawić?”, „Czy chciałby Pan jeszcze o coś dopytać?”.

Takie pytania dają pacjentowi poczucie, że bierzemy jego zdanie pod uwagę i jest dla nas ważny.

Jak zmieniła się ochrona zdrowia w czasie pandemii?

 1. Wzrosła rola profilaktyki zdrowotnej i zainteresowanie nią. Zdrowie stało się jeszcze bardziej istotne niż wcześniej.
 2. Pacjenci zaczęli zwracać baczniejszą uwagę na aspekt higieniczny, czy jest możliwość dezynfekcji rąk, czy sprzęt w placówce jest jednorazowy/odpowiednio dezynfekowany, czy personel medyczny utrzymuje standardy higieny.
 3. Znacząco wzrosło zaufanie do e-medycyny – przed pandemią pacjenci marginalnie korzystali z teleporad i konsultacji on-line.
 4. Czas pandemii znacząco ukrócił zjawisko „przesiadywania” pacjentów w przychodniach.
 5. Coraz pilniejsza staje się rola asystenta lekarza, który mógłby odciążyć specjalistę od spraw administracyjnych (głównie tworzenia dokumentacji).
 6. Konieczne staje się ciągłe inwestowanie w IT, rozwój e-usług, rozwój inteligentnych placówek i sztucznej inteligencji (AI).

Internetowe Konto Pacjenta – składanie oświadczeń.

Pacjent może składać oświadczenia nie tylko w dokumentacji w danej placówce medycznej, ale także przez IKP.

Nałożony został nowy obowiązek informacyjny zgodnie z §8 ust. 2 z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Podmiot leczniczy powinien poinformować pacjenta przed złożeniem przez niego oświadczeń, o których mowa w ust. 1 o możliwości złożenia ich przez Internetowe Konto Pacjenta i skutkach ich złożenia.

Pacjent może złożyć przez IKP:

 1. Upoważnienie do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia, i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą.
 2. Upoważnienie do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej.
 3. Wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego.

Oświadczenia złożone w inny sposób niż przez Internetowe Konto Pacjenta, zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej.

Obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 w ochronie zdrowia.

Wszystkie osoby zatrudnione w placówce (dotyczy także zawodów niemedycznych tj. rejestratorki, salowe itd., obowiązek istnieje bez względu na formę zatrudnienia) muszą być zaszczepione i mieć aktualny paszport COVIDowy. Wyjątek stanowią ozdrowieńcy (maksymalnie 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego testu na COVID).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Co może się wydarzyć, jeżeli mamy w placówce niezaszczepionego pracownika:

 1. Nałożenie przez Inspektorat sanitarny kary finansowej na niezaszczepionego pracownika w wysokości od 5 do 10 tysięcy złotych.
 2. Nałożenie na podmiot leczniczy przez Wojewodę grzywny w wysokości maksymalnie do 50 tysięcy złotych.
 3. Wprowadzenie zmian w organizacji pracy niezaszczepionego pracownika przez pracodawcę.
 4. Zastosowanie przez pracodawcę kar porządkowych, upomnienia lub nagany wobec niezaszczepionego pracownika.
 5. Rozwiązanie umowy z niezaszczepionym pracownikiem.

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia:

 1. Kodeks pracy upoważnia pracodawcę do żądania złożenia przez pracownika oświadczenia o realizacji obowiązku poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.
 2. Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika lub rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem.

 

Dziękuję Ci za przeczytanie mojego wpisu. Daj znać, które informacje były dla Ciebie wartościowe. 🙂

 

Dodaj komentarz